Huisregels

De Rakkers

Wil jij ook bij ons komen spelen?

Huisregels

Hiernaast treft u onze huisregels aan. Deze regels zijn opnieuw opgesteld en geactualiseerd. We vinden het belangrijk dat u, als ouder of verzorger van deze regels kennis neemt, zodat een ieder weet waar hij/zij aan toe is wat het kinderdagverblijf betreft.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Claudia Wiersma. U kunt haar bereiken op 06-22887897.

Haal- en brengtijden:


Het kinderdagverblijf gaat om 07:30 open. Vanaf dat tijdstip (en dus niet eerder) kunt u uw kind(eren) brengen. Onze leidsters zijn vaak vóór 07:30 al aanwezig. De tijd voor 07:30 hebben zij nodig om de lokalen op orde te brengen, zij houden daarom de deuren tot 07:30 gesloten.


Tot 09:30 kunt u uw kind(eren) brengen, vanaf dat tijdstip beginnen wij met ons dagprogramma. Lukt het u een keertje niet om uw kind(eren) op tijd te brengen? Bel ons dan even,


Vanaf 17.00 kunt u uw kind(eren) weer ophalen, op dit tijdstip loopt ons vaste dagprogramma af. Dit betekent uiteraard niet dat we na 17.00 niets meer met uw kind ondernemen! Als u uw kind(eren) vóór 17.00 komt ophalen, wilt u ons dan even bellen. Wij gaan ‘s middags vaak weg met de kinderen.


Ons kinderdagverblijf sluit haar deuren om 19:00 precies. Wij verzoeken u dan ook dringend uw kind(eren) voor 19:00 (en dus niet later) op te halen.


Kortom: brengen van 07:30 tot 09:30, halen vanaf';   Na het avond eten ( 17:30 - 19:00 ).


Als u niet zelf uw kind(eren) komt halen en/of brengen:


Wanneer u door omstandigheden niet in staat bent uw kind zelf op te halen of te brengen en dit door iemand anders laat doen, dient u dit aan ons te melden. Geeft u ons a.u.b. de naam en een beschrijving van het uiterlijk (beter nog: een recente foto) van degene die uw kind komt halen/brengen. Een passwoord is ook goed. Door ons zal altijd een bewijs van identificatie van de haler/brenger worden gevraagd.


Ruildagen en extra dagen:


U hebt de mogelijkheid om een ruildag aan te vragen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk voor u kijken of er voor die dag plek is voor uw kind. Wij zullen uiteraard ons uiterste best doen u ter wille te zijn.


Ruildagen dienen minimaal een week van tevoren te worden aangevraagd en dienen binnen een tijdsbestek van vijf dagen na de te ruilen dag te worden opgenomen. Dus als uw kind op dinsdag komt en u wilt die dag een keer ruilen voor de woensdag in die zelfde week, dan kan dat (mits er plek is).


U hebt tevens de mogelijkheid om een extra dag aan te vragen. Ook hierbij geldt: mits er plek is. Extra dagen dienen minimaal een week van tevoren te worden aangevraagd. Deze dagen worden, naast uw vaste dagen, extra in rekening gebracht, dit geldt niet voor ruildagen. Feest dagen of dagen dat u kind ziek is (was )zijn niet in te halen of te ruilen


Het pedagogische beleidsplan geeft de werkwijze, de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep aan. Wij hebben gekozen voor een verticale groep. Er zijn duidelijke regels voor het maximale aantal kinderen dat één leidster mag opvangen. Het gaat dan om het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen.


Ziekte


Inentingsbewijzen:


U dient een kopie van alle inentingen van uw kind in te leveren bij de leidsters van de groep(en) waar uw kind(eren) zit(ten). Deze kopieën worden bewaard in het dossier van uw kind(eren) en kunnen, als het nodig is, aan de GGD ter inzage worden gegeven bij controle. Wij zijn verplicht deze gegevens voorhanden te hebben.


Koorts:


Als uw kind ’s ochtends een temperatuur van 37,5C of hoger heeft is het raadzaam uw kind thuis te houden. Ervaring leert dat de temperatuur van een ziek kind ’s middags oploopt. Als uw kind op het kinderdagverblijf een temperatuur van 37,5 bellen we u  op dat u uw kind komt ophalen.Diarree:


Bij diarree is het eveneens raadzaam uw kind thuis te houden. Diarree is namelijk erg besmettelijk en wij willen uiteraard voorkomen dat binnen korte tijd het hele kinderdagverblijf buikloop heeft! Wanneer op het kinderdagverblijf geconstateerd wordt dat uw kind diarree heeft, zullen wij u bellen en dient u uw kind in principe zo spoedig mogelijk te komen halen.


Besmettelijke (kinder)ziektes:


Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft, zoals waterpokken, rode hond, mazelen, de bof e.d. dient u dit aan ons te melden, zodat wij alert kunnen zijn op de verschijnselen van een dergelijke ziekte bij andere kinderen.


Medicijnen:


Als uw kind medicijnen gebruikt, meldt dit dan aan ons. Ten eerste moet u als ouder een formulier tekenen voor goedkeuring dat de leidster uw kind medicijnen (dit geldt ook voor homeopathische medicijnen) toedient.

Medicijnen die koel bewaard moeten worden kunnen wij in de koelkast zetten.

Overigens dienen wij geen zetpillen toe om de koorts van uw kind omlaag te brengen, in geval van koorts handelen wij zoals in het voorgaande is beschreven.


Als uw kind ziek is en thuis blijft, wilt u dit dan aan ons doorbellen?


Bereikbaarheid:


In onze groepsmappen hebben wij alle belangrijke informatie rond uw kind verzameld. Deze informatie bevat ook de volgende gegevens: telefoonnummer van uw huisadres en van uw werk en eventueel uw mobiele nummer (van zowel vader als moeder). Het is voor ons heel belangrijk dat deze telefoonnummers up to date te houden. Wanneer u dus gaat verhuizen of van baan gaat veranderen etc. dient u de nieuwe gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.


Wanneer u één dag of een paar dagen niet bereikbaar bent, dient u ons het telefoonnummer van degene waaraan u uw kind in een dergelijk geval toevertrouwt door te geven. Zo is er altijd iemand die we kunnen bellen wanneer dit nodig zou moeten zijn.


Vakantie:


Hebt u vakantieplannen? Wilt u dan zo spoedig mogelijk de data opgeven waarop uw kind afwezig zal zijn?

Wij kunnen dan andere ouders de mogelijkheid bieden om een ruildag of een extra dag te plannen.

Bovendien kunnen wij zo rekening houden met de inzet van ons personeel.


Vrije dagen:


Als u van plan bent om een vrije dag op te nemen en uw kind thuis te houden wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door geven.


Kinderdagverblijf gesloten:


Op de volgende dagen is ons kinderdagverblijf gesloten:

woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag

Vrijdag 10 april Goede vrijdag

Maandag 13 april 2 de paasdag

Donderdag 21 mei Hemelvaart

Maandag 1 juni 2de pinksterdag

Donderdag 17 september Dag van de leidster

vrijdag 25 december 1ste kerstdag

donderdag 31 december Oudejaarsdag


Kinderdagverblijf eerder dicht:


Op de volgende dagen zal ons kinderdagverblijf om 16:00 uur  haar deuren sluiten:


Donderdag 5 december Sinterklaas

donderdag 24 december Kerstavond

Annulering:


Indien een verzoek tot het opmaken van een overeenkomst tot het gebruik van een kindplaats (ook wel een contract) c.q. een verzoek tot het reserveren van een kindplaats door ons is ontvangen, kan - voordat de plaatsingsovereenkomst is aangegaan- worden geannuleerd. De annuleringskosten bedragen als dan 10 % van de met de gewenste plaatsing op jaarbasis gemoeide opvangkosten. Indien de plaatsingsovereenkomst al is aangegaan gelden de daarin opgenomen bepalingen met betrekking tot de opzeggingstermijn en daaruit voortvloeiende kosten. Dit geldt ook indien de al aangegane plaatsingsovereenkomst nog niet is ingegaan (d.w.z. nog niet van de overeengekomen opvang gebruik wordt gemaakt).


Controles GGD


Wij zijn enkele geregistreerd Kinderdag verblijf dat wil dus zeggen dat we werken met een risico/gezondheids inventarisatie die worden gecontroleerd door een inspecteur van OCW. Inspectie rapport hangt bij de ingang van de lokatie.