Veiligheid en hygiene

De Rakkers

Wil jij ook bij ons komen spelen?

Protocollen

Een aantal zaken hebben wij middels protocollen vastgelegd. Hierin wordt omschreven hoe te handelen bij een aantal specifieke gebeurtenissen. Denk hierbij aan medicijngebruik, kindermishandeling, hygiëne, ziektes etc. Deze protocollen zijn op elke groep aanwezig en in te zien.

Emotionele veiligheid

De leidsters zorgen voor emotionele veiligheid op de groep door het creëren van een sfeer waarbinnen ieder kind tot zijn recht komt en waar vertrouwen de boventoon voert.


Lachen, plezier maken, gezelligheid creëren, maar je ook even mogen terugtrekken, vormen de basis voor een goede sfeer.


Hulpmiddelen hierbij zijn het bieden van structuur en regels die voor kinderen herkenbaar en begrijpelijk zijn.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Claudia Wiersma. U kunt haar bereiken via 06-22887897.

Groepsruimte

De ruimte in en om het kinderdagverblijf en de inrichting van de groep zijn van invloed op de ontwikkeling van kinderen.


Veiligheid, hygiëne, individueel en groepsbelang spelen hierbij een rol. Onze open en lichte ruimtes zien er uitnodigend en overzichtelijk uit. Voor de kleinere kinderen beschikken we over boxen.


Het speelgoed heeft een vaste plaats zodat het kind het zelf kan vinden. Spel komt pas goed op gang als de kinderen elkaar niet storen. Rustige en drukke activiteiten vinden plaats op verschillende plekken. Er wordt zorg voorgedragen dat de kinderen gestructureerd spelen.


Er is voldoende materiaal aanwezig, maar geen overdaad aan spullen. Middels het speelgoed proberen we de kinderen te stimuleren en uit te dagen om nieuwe dingen te proberen. We beschikken over een breed assortiment aan speelgoed voor alle leeftijdscategorieën. Regelmatig schaffen we nieuw speelgoed aan, zodat we voldoende kunnen variëren.

Klimaat

iedere dag werkt het kinderdagverblijf aan een veilig klimaat. Er wordt veel aandacht besteed aan het welbevinden van kinderen en leidsters. Het kinderdagverblijf tolereert geen pestgedrag, agressie of geweld. Respect en waardering voor een ander hebben is geen gunst, maar de ‘normaalste zaak van de wereld’.


We proberen de kinderen verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar bij te brengen.

Het feit dat je bij elkaar op de opvang zit, dat je in dezelfde buurt woont, dat je samen deze wereld bewoont, maakt dat niemand vrijblijvend in deze wereld kan staan. Normen en waarden traditie.


Respect is daarbij een sleutel, begrip dat teruggaat op het grote bod: heb je naaste lief als jezelf. U kunt hierbij denken aan lichamelijk en verbaal geweld en discriminerend taalgebruik. Vanuit onze normen en waarden willen wij dat het kinderdagverblijf veiligheid is voor iedereen!


Een professionele relatie met ouders/verzorgers, waarin regelmatig overleg tussen ouders en leidsters plaats vindt en waarin ideeën en informatie over de opvoeding worden uitgewisseld, vinden wij belangrijk.