Oudercommissie

De Rakkers

Wil jij ook bij ons komen spelen?

Oudercommissie

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in ieder kinderdagverblijf. Ook kinderdagverblijf De Rakkers heeft een oudercommissie. De oudercommissie behartigt zo goed mogelijk de belangen van de kinderen en ouders van de Rakkers. Daarnaast vertegenwoordigt de oudercommissie de ouders van de Rakkers richting de leiding van het kinderdagverblijf. De oudercommissie heeft adviesrecht conform de Wet kinderopvang. Tenslotte helpen de leden van de oudercommissie bij het organiseren van diverse activiteiten. Alle ouders kunnen aangeven zitting te willen nemen in de oudercommissie.


De oudercommissie adviseert de leiding van De Rakkers over de volgende onderwerpen:


* Kwaliteitsbeleid

* Pedagogisch beleidsplan

* Voedingsaangelegenheden

* Risico inventarisatie van veiligheid en gezondheid

* Openingstijden

* Klachtenregeling

* Prijswijzigingen van kinderopvang


De oudercommissie alsook de overige ouders hebben inzage in het inspectierapport van de GGD.


De oudercommissie van De Rakkers bestaat uit minimaal 2 ouders per locatie. Op elke locatie hangt bij binnenkomst een lijst waarop staat welke ouder lid is van de Oudercommissie van De Rakkers. De oudercommissie komt vier keer per jaar bijeen om te vergaderen en voert regelmatig overleg met de leiding van De Rakkers. De leden van de oudercommissie helpen bij het organiseren van activiteiten als het Zomerfeest, de Sinterklaasviering en de Leidstersdag.


Verder zijn de verantwoordelijkheden van ieder lid veelal praktisch van aard: de ‘ogen en oren’ van alle ouders van het centrum zijn, signalen bespreken met de leiding van De Rakkers team, etc.


Word lid van onze oudercommissie. U bent van harte welkom!


Lijkt het u iets om meer betrokken te zijn bij het kinderdagverblijf van uw kind, leuk contact met de leiding, het leidstersteam en met andere ouders te hebben, dan is de oudercommissie van De Rakkers zeker iets voor u.


De haal- en brengmomenten en de jaarlijkse tien-minuten-gespreken zijn de momenten waarop u en de leidsters elkaar spreken. Vaak gaat het dan om kwesties die specifiek over uw eigen kind gaat. Vragen of suggesties over het algehele reilen en zeilen van De Rakkers komen juist meer ter sprake in de wandelgangen, in gesprek met collega’s of andere ouders. De oudercommissie is dan bij uitstek geschikt om ervoor te zorgen dat dergelijke wensen worden opgepikt.


Als u zitting neemt in de oudercommissie van De Rakkers zet u zich op een gemakkelijke, maar doeltreffende manier
in voor het belang van de ouders en kinderen en bevordert u een goede relatie van de ouders met
het team van de Rakkers.


Meer informatie?


Mocht u vragen en suggesties hebben voor de Oudercommissie of heeft u interesse om lid te worden van de Oudercommissie van De Rakkers, dan kunt u de Oudercommissie bereiken via e-mail: oc-derakkers@live.nl. Ook kunt u altijd een van de leden van de Oudercommissie persoonlijk aanspreken op een van de locaties van De Rakkers.