Team

De Rakkers

Wil jij ook bij ons komen spelen?

Ons team (teamfoto volgt!)

De rol van de leidster


De kwaliteit van het werk wordt voor een belangrijk deel bepaald door de professionaliteit van de leidster, zij geeft vorm aan het pedagogisch beleid. Zij heeft kennis van de ontwikkeling van kinderen, van verzorging, gezonde voeding en hygiëne. Haar kennis en houding zijn mede bepalend voor de ontwikkeling van het kind.


Haar houding kenmerkt zich door;

-Een positieve houding en een positieve benadering van de kinderen

-Goed kunnen kijken naar kinderen om het kind te leren kennen en aanvoelen wat elk kind nodig heeft.

-Praten en uitleggen op het niveau van de kinderen; vertellen wat je doet en wat je ziet.

-Kinderen de ruimte durven geven om zich te ontwikkelen en nieuwe mogelijkheden hiervoor aanreiken. Een stimulerende omgeving bieden.

-Openstaan voor andere ideeën, meningen en culturen. Respect voor de kinderen, ouders en elkaar

-Reflectie op het eigen werk en handelen. Feedback kunnen ontvangen en durven geven. Durven en kunnen veranderen

-Besef van je rol en voorbeeldfunctie voor kinderen, zowel in het omgaan met kinderen als met collega’s en andere volwassenen.

-Flexibiliteit en creativiteit; mogelijkheden zien en benutten.

-Elkaars kwaliteiten kunnen en willen benutten.

-Communicatieve vaardigheden, zowel gericht op kinderen, ouders en collega’s.

-Samenwerken met collega’s en externe instanties

-Ervoor zorgdragend dat de ouders hun kind in vertrouwde handen weet.


De leidster krijgt regelmatig werkbegeleiding in de vorm van werkoverleg en teamoverleg door het hoofd/management. Men kan indien nodig altijd een beroep doen op de pedagoog. Tijdens het overleg wordt de dagelijkse gang van zaken besproken en vinden er kindbesprekingen plaats. Dit ter pedagogische ondersteuning en begeleiding van de leidsters.


Er zijn mogelijkheden voor deskundigheidbevordering.  EHBO is een dergelijke regelmatig terugkerende cursus. Verder heeft een leidster een diploma op minimaal mbo niveau of daar voor studerend (BBL) conform de opleidingseisen, die zijn geformuleerd in de CAO Welzijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk met een vast team van leidsters te maken hebben.