Visie

De Rakkers

Wil jij ook bij ons komen spelen?

Uitgangspunten

  • Wij bieden vanuit een huiselijke sfeer opvang aan kinderen van 6 weken tot 12 jaar.
  • De opvang vindt plaats in horizontale groepen van 0 tot 4 jaar. Het pedagogisch doel van de Rakkers is dat kinderen in samenspraak met de ouders, in een veilige vertrouwde en stimulerende omgeving kunnen opgroeien en ontwikkelen.
  • Door het aanbieden van veiligheid, geborgenheid en vertrouwdheid kunnen de kinderen in hun eigen tempo opgroeien en daarbij hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken. Als leiding hebben wij hierbij een begeleidende, verzorgende en ontwikkelende taak. Kinderen worden daarbij geaccepteerd, zoals ze zijn, dus met ieders eigenheid en individuele mogelijkheden.

Onze visie

In de ontwikkelingspsychologie bestaan verschillende visies op de ontwikkeling van het kind. Wij werken niet vanuit één visie/stroming, maar het pedagogisch beleid is een samenstelling van bestaande pedagogische visies en eigen ervaringen.  Het kind staat centraal.Alle maatregels en acties in en rond het kinderdagverblijf vinden plaats met het oog op de ontwikkeling van het kind; het kind staat centraal. Immers elk kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier op basis van aanleg en temperament. De leefwereld, het belang en de behoefte van het kind bepalen het handelen van de leidsters.


In het kind zit een drang om alle mogelijkheden die het bezit te benutten. Het kind experimenteert en ontdekt. De leidster volgt hierbij het kind en stimuleert waar nodig.


De prikkel tot leren komt van binnen uit. Door gebruik te maken van de leergierigheid van kinderen en het bewust gekozen aanbod van activiteiten hierop af te stemmen, wordt de ontwikkeling gestimuleerd.