pedagogiek

Pedagogiek Buitenschoolse opvang


De wereld van het schoolgaande kind breidt zich enorm uit. Naast dat de school een nieuwe omgeving is waaraan het kind moet wennen, is het nieuw dat er steeds meer een appèl gedaan wordt op de cognitieve ontwikkeling. Kinderen leren zich concentreren, zodat zij gericht bezig kunnen zijn. Op de meeste scholen is er in de eerste twee groepen veel ruimte voor spel, maar spelen wordt in toenemende mate didactisch ingezet. Dit vergt veel energie van de kinderen. Na school bieden wij kinderen bij de BSO  een huiselijke ontspannen en open sfeer. De gezamenlijke activiteiten zijn van huiselijke aard, gezamenlijk eten, fruit eten en thee drinken. Buiten deze momenten om kunnen de kinderen vrij spelen. Daarnaast worden thematische activiteiten spelenderwijs aangeboden. Kinderen hebben daarnaast behoefte om te spelen in hoeken die speciaal hiervoor zijn ingericht (bijv. een leeshoek, rusthoek en poppenhoek) Belangrijk hierbij is dat zij letterlijk de bewegingsruimte hebben om te spelen en zich uit kunnen leven. Ook heeft het kind behoefte aan persoonlijke aandacht van de groepsleiding. Het kind wil vertellen wat er gebeurd is op school of na een vermoeiende schooldag lekker tegen de groepsleiding aankruipen en een boekje lezen. De kinderen kunnen dan ook rekenen op onze persoonlijke aandacht en belangstelling.


ONZE UITGANGSPUNTEN ZIJN


  • Pedagogisch medewerkers benaderen kinderen op een positieve manier, bouwen een goede band met hen op en zijn consequent in hun handelen. Zij werken op een opbouwende wijze met elkaar als groepsleiding en met ouders samen.
  • Kinderen en medewerkers met de verschillende achtergronden kunnen zich herkennen in ons spel- en activiteitenaanbod.


Opvoeddoelen voor BSO


Op basis van de vier opvoeddoelen zullen we beschrijven hoe we dit doen.

De vier opvoeddoelen op een bso zijn:

  • Het bieden aan kinderen van emotionele veiligheid en geborgenheid
  • Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van een kind
  • Het stimuleren van de sociale ontwikkeling van een kind
  • Het overbrengen van waarden en normen aan een kind.