ziektebeleid

Ziekte beleid

Inleiding

De rakkers heeft een beleid opgesteld over hoe om te gaan met zieke kinderen. In dit geval hebben we te maken met verschillende belangen, namelijk die van de kinderen, ouders en de omstandigheden waaronder de pedagogisch medewerkers moeten werken. De Rakkers zal altijd een zorgvuldige afweging moeten maken tussen deze belangen.
Er zijn richtlijnen opgesteld over:
- wanneer een kind niet naar de opvang mag komen
- in welk geval de ouders hun kind moeten komen ophalen indien het ziek wordt tijdens het
verblijf op het kindercentrum
- wanneer het kind geweerd moet worden.t een beleid opgesteld over hoe om te gaan met zieke kinderen. In dit geval hebben we te maken met verschillende belangen, namelijk die van de kinderen, ouders en de omstandigheden waaronder de pedagogisch medewerkers moeten werken. De Rakkers zal altijd een zorgvuldige afweging moeten maken tussen deze belangen.


Er zijn richtlijnen opgesteld over:
- wanneer een kind niet naar de opvang mag komen
- in welk geval de ouders hun kind moeten komen ophalen indien het ziek wordt tijdens het
verblijf op het kindercentrum
- wanneer het kind geweerd moet worden.

Bij ziekte

Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet komt, verzoeken wij u ons hiervan voor 09:00uur op de hoogte te stellen. Als uw kind zich duidelijk niet lekker voelt of koorts heeft, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.Mede in het belang van uw kind en dat van de andere kinderen dient u het kind zo spoedig mogelijk op te halen. Het is daarom noodzakelijk dat de telefoonnummers waarop de ouders/verzorgers overdag te allen tijde bereikbaar zijn, bekend zijn op het kinderdagverblijf. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van deze telefoonnummers.