pedagogiek

Pedagogiek Kinderdagverblijf


Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Zij bieden als volwassenen de mogelijkheden en uitdagingen aan kinderen om zich in meer of mindere mate te ontplooien en hun eigen weg te zoeken in de samenleving en in het kinderdagverblijf.

Zij zijn ook degenen die de veiligheid bewaken en zorgen voor een prettige sfeer in de groep. Bij de rakkers wordt begeleiding geboden aan het kind  en is er ruimte voor autonomie en het eigene van het kind.  We zijn nieuwsgierig in wat kinderen beweegt en wat hun achtergrond is.

Kinderen willen graag leren hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. Het is onze taak om hen daarin te begeleiden. Op basis van de vier opvoeddoelen zullen we beschrijven hoe we dit doen.


ONZE PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN ZIJN


  • Pedagogisch medewerkers benaderen kinderen op een positieve manier, bouwen een goede band met hen op en zijn consequent in hun handelen. 
  • Kinderen en medewerkers met de verschillende achtergronden kunnen zich herkennen in ons spel- en activiteitenaanbod.
  • Pedagogisch medewerkers werken op een opbouwende wijze met elkaar en met de ouders samenOpvoeddoelen voor KDV

Op basis van de vier opvoeddoelen zullen we beschrijven hoe we dit doen.

De vier opvoeddoelen op een kinderdagverblijf zijn:


  • Het bieden aan kinderen van emotionele veiligheid en geborgenheid
  • Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van een kind
  • Het stimuleren van de sociale ontwikkeling van een kind
  • Het overbrengen van waarden en normen aan een kind.