prijzen bso

Tarieven buitenschoolse opvang de Rakkers 2021


De betaling vindt maandelijks, voor het begin van de maand plaats. De facturen worden iedere maand per mail toegezonden.Prijslijst 2021

 per kind per maand:

  • maandag per maand     (17,3uur   )  = €  125,77
  • dinsdag per maand (17,3uur   ) =  €  125,77
  • woensdag per maand (30,9uur )  = € 224,64
  • donderdag per maand (17,3uur ) =  €125,77
  • vrijdag  per maand (30,9uur    )  = € 224,64


Prijs per uur is: € 7,27Teruggave Belastingdienst

Voor eventuele subsidie kunt u terecht op www.toeslagen.nl


Aanvraag extra opvang

Het kan voorkomen dat u onverwachts opvang op een andere dag nodig heeft dan contractueel is afgesproken. Deze extra opvang kan aangevraagd worden met een email naar derakkers@casema.nl . Afhankelijk van de PKR zullen wij uw verzoek beoordelen.U ontvangt zo snel mogelijk een bericht of het kan of niet. Deze dag zal dan de eerstvolgende maand in rekening worden gebracht.