kindbenadering

Kindbenadering


De leidsters van De Rakkers zijn alert op de individuele ontwikkeling en de behoeften van de verschillende kinderen. Elk kind krijgt stimulansen en uitdagingen aangeboden die hem of haar verder helpen in de ontwikkeling. De basis is een huiselijke sfeer, geborgenheid en een schone en veilige omgeving. Via spel, samenspelen, fantasie en expressie worden kinderen verder gestimuleerd hun eigen identiteit te ontwikkelen en hun grenzen te verleggen.


In de meeste gevallen verblijven kinderen meerdere jaren voor enkele dagen per week op het kinderdagverblijf of op de Buitenschoolse opvang (BSO). Het is daarom van belang dat de opvoedings-idee├źn van de ouders bekend zijn bij het personeel van de rakkers, zodat de benadering op het kinderdagverblijf zoveel mogelijk overeenkomt met de opvoedkundige situatie thuis.  Dit gebeurt via een intake, zodra een kind geplaatst wordt.