wennen

.

Wennen op de Buitenschoolse opvang


De samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders begint bij het intake- en/of wengesprek, waarbij informatie uitwisseling plaatsvindt. Informatie over de verwachtingen die ouders hebben, de gang van zaken op de BSO en natuurlijk informatie over het kind zelf. Vervolgens wordt er besproken hoe met bepaalde zaken om te gaan, hoe de terugkoppeling tussen ouders en pedagogisch medewerkers aan de orde komt, etc.


Ook op de BSO wordt gewend; Kinderen komen net zoals op de dagopvang, ook wennen op de BSO. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen kinderen die nieuw op de BSO starten en kinderen die van een dag opvanggroep in het kindercentrum overstappen naar de BSO groep in het kindercentrum.

Voor kleuters zijn de eerste maanden op school vermoeiend en intensief. Wij proberen dan ook kinderen voor de eerste schooldag te laten wennen.