pedagogische medewerkers

Pedagogisch medewerker -kindratio  (P-Kr)

Het aantal beroepskrachten wordt bij de rakkers aan de hand van de voor de aanwezige leeftijdscategorieën geldende maximale aantallen kinderen, vastgesteld. We hanteren www.1ratio.nl voor de vaststelling.

Elk kinderdagverblijf heeft een vaste team van medewerkers. Op elke groep werken dagelijks minimaal twee pedagogisch medewerkers. Afhankelijk van het aantal kinderen kan dit aantal anders zijn. In het totaal bestaat het aantal pw’ers op de meeste groepen uit drie of vier pw’ers die op vaste dagen werkzaam zijn. Ons rooster is zo ingedeeld dat er voldoende gediplomeerde medewerkers zijn per dag op basis van het aantal kinderen.
Diploma/VOG

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie in overeenstemming met de C.A.O. kinderopvang.
Tevens zijn zij in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag .


stagiaires en de directie.

Inzet en begeleiding van andere volwassenen, stagiaires en assistenten

Kinderopvang De Rakkers is een leerwerkbedrijf, wat inhoudt dat er ook stagiaires op de kinderdagverblijven werken. Stagiaires worden boventallig ingezet.Inval

We werken met een groep vaste invallers. Tijdens vakantie of ziekte van een medewerker kunnen we hen inzetten.