prijzen kinderdagverblijf, extra dag ruil dag


Tarieven Kinderdagverblijf de Rakkers 2021


De betaling vindt maandelijks, voor de21 maand plaats. De facturen worden iedere maand per mail toegezonden.


Bij De Rakkers  is  opvang in de vorm van halve dag opvang ook mogelijk. Ook kunt u flexible opvang afnemen. Dit houdt in dat u bijvoorbeeld voor 1 uur u kind kan brengen . Voor flexibele opvang hanteren wij een prijs van € 9,32 per uur. Voor vragen hierover kunt u informatie opvragen bij het kantoor.


Prijslijst 2021

 Hele dagopvang per kind per maand:

  • 1 dag per maand     ( 49,8 uur   )  = € 421,31 
  • 2 dagen per maand ( 99,6 uur   ) =  € 842,62
  • 3 dagen per maand ( 149,4 uur )  = € 1.263,93
  • 4 dagen per maand ( 199,2 uur ) =  € 1.685,24
  • 5 dagen per maand ( 249 uur    )  = € 2.106,55

Halve dagopvang per kind per maand:

  • 1 halve dag per maand      ( 24,9 uur ) = € 210,66
  • 2 halve dagen per maand  ( 49,8 uur ) = € 421,31
  • 3 halve dagen per maand  ( 74,7 uur ) = € 631,97
  • 4 halve dagen per maand  ( 99,6 uur ) = € 842,62
  • 5 halve dagen per maand  (124,5 uur ) =€ 1.053,29


Prijs per uur is: € 8,46

Extra dag: € 97,29

Ruildag: Kosteloos (indien vooraf aangegeven )


Flex uurtarief
Uur prijs € 9,32


Teruggave Belastingdienst

Voor eventuele subsidie kunt u terecht op www.toeslagen.nl


Aanvraag extra opvang

Het kan voorkomen dat u onverwachts opvang op een andere dag nodig heeft dan contractueel is afgesproken. Deze extra opvang kan aangevraagd worden met een email naar derakkers@casema.nl . Afhankelijk van de PKR zullen wij uw verzoek beoordelen.U ontvangt zo snel mogelijk een bericht of het kan of niet. Deze dag zal dan de eerstvolgende maand in rekening worden gebracht.