Ruil Dagen

Doel Ruildagen

De gelegenheid bieden aan de ouder(s)/verzorger(s)van kinderen die opvang genieten van het Kinderdagverblijf om een dag te kunnen ruilen tegen een andere dag.

.

Procedure:

Een ouder/verzorger kan onder de volgende voorwaarden een beroep doen op een ruildag:

  1. De ruildag dient minimaal 2 dagen werkdagen van tevoren bekend te zijn bij Claudia Wiersma.
  2. Geef zowel de datum door die u wilt ruilen als de datum waar tegen u wilt ruilen. 
  3. Een ruildag kan slechts worden toegekend wanneer er plaats is in een passende groep op de gewenste ruildag. Dat betekent dat de groep waar uw kind op de ruildag wordt geplaatst, moet voldoen aan de leidster-kind-ratio: deze mag niet worden overschreden.
  4. Ruildagen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
  5. sluitingsdagen en feestdagen worden niet geruild 
  6. dagen dat u kind ziek is worden niet geruild.
  7. dagen die al geweest zijn kunnen niet geruild worden er kan alleen vooraf worden geruild.


Kinderdagverblijf De Rakkers laat de ouder/verzorger zo spoedig mogelijk weten of zij akkoord gaan met de voorgestelde ruildag.